Haber Detayı
21 Şubat 2021 - Pazar 23:25
 
The Name Of The God
Erez EĞİLMEZ Yazdı: The Name Of The God
KÖŞE YAZILARI Haberi
The Name Of The God

Allah’ın adı ile…

Dünyanın tüm nefes alan, görünen ve görünmeyen yaradılışın ve evrenin ufku bucağı olmayan sonsuzluğun adı ile…

Yarattığım tüm görünen ve görünmeyenler arasında size bir hayat verdiğim toprağın çamura, çamurun insana ve insanın yaratılmış tüm değerlerine Allah’ın adı ile…

İnandığınız tüm değerler ile inanmadığınız tüm benliğinizde oluşan fikirlerin doğruluğu ile ,Allah’ın adı ile…

Gökyüzünün kızıla, kızılın karaya, karanın aka dönüşümü ile, Allah’ın adı ile...

Yükselişin bir topraktan yukarıyı çıkışı ile peygamberlerin insanlara verdiği müjde ile, Allah’ın adı ile…

Gökyüzünün dünyaya indirdiği kutsal yaşam suyu yağmurun mucizesi ile ve topraktan fışkıran nimetin bereketi ile, Allah’ın adı ile...

Tek hücreli canlıdan, denizlerden karaya verdiğim çok hücreli canlıların adı ile, Allah’ın adı ile...

Dağın, denizin, ovanın, sahranın çöllerinde oluşan tüm verdiğim ve yerleştirdiğim cansız ama bir sebebi ile dünyaya koyduğum maddelerin adı ile; Allah’ın adı ile.

Elmanın Ağaca, ağacın insana, insanın kadın ve erkeğe ve ardından günaha dönüştürdüğüm Allah’ın adı ile…

Devrin verdiği çağın hayvandan insana ve evrimin insanın bugün ki halini aldığı ve tam karşınızda birbirinize baktığınız insanın duruşuna Allah’ın adı ile…

Çamurdan ağaca, ağaçtan kerpice, kerpiçten betona, maddenin verdiği topraktan çıkarttığınız madenin gücü ile bilinen ve bilinmeye tüm güçlerin adı ile, Allah’ın adı ile...

Kurduğunuz medeniyetlerin ve kurduğunuz şehirlerin tarihe gömdürüp, yeniden inşa ettirdiğim Allah’ın adı ile...

Kaf dağının tepesinden, Nil Nehrinin kızıla bürünmesinden, Firavun’un Musa İçin denizi açtığım ve ikiye yardırıp, Firavun ve askerlerini denin derinliklerine gömdüğüm gücüm ile, Allah’ın adı ile...

Çöldeki keşişlerin yıldızı görüp İsrail oğullarına Müjdeyi verip, İsa’yı bakire Meryem’den dünyaya getirdiğim mucizenin ilahi gücüm ile, Allah’ın adı ile…

Sevgiyi kutsal su ile sizi temizlesin diye temizliğin önemini kutsadığım insanların müjdesini, dünyanın dört bir tarafına yayın diye size sunduğum, arınmışlığın, saflığın rahmetine Allah’ın adı ile…

Ve sevgiyi yaysın diye size haramı değil; eşitliği zenginden alıp bir kısmını fakire verdirttiğim, tek sözü esas krallığın bu dünyada olmadığını size müjdelemeye gelen İsa Peygamberi çarmıhta öldürttüğünüz, son nefesinde “Baba” diye seslendiği “affet onları” sözünün anlamını bile size öğretemediğim Allah’ın adı ile…

Bağışlanmayı beklerken, dünyaya yaydığım kitabın İncil’in yanlış çevirisi ile dünyaya Mukaddes din yaysın diye ana babadan doğurup, büyütüp ona da güç verip yazdırdığım şekli ve şemaili bütün dünyanın anlatımını içine alacak ve sizin hala bugün yanlışa düştüğünüz okuyuşta doğru anlayamadığınız Hz. Muhammed’în Tanrı’nın sözleri ile dile getirdiği ve son dini müjdeleyen ama tüm dinleri de içine alan Müslümanlığı bile kendi menfaatinize çevirip, semayı ve kıbleyi bilip de namaza gelirken içinizden ne geçtiğinizi bildiğim halde, yine sizi affedildiğiniz Allah’ın adı ile…

Kutsal şehir Kebeyi kâr amacına çevirdiğiniz, Ümmeti Muhammed’in putları kırdığı kutsal toprakları amacınızın dışına çıkardığınız, ama yine de sizi bağışladığım Allah’ın adı ile…

Sonsuzluğu size bu dünyada değil, ahir hayatta vereceğini müjdelediğim ve dünyaya indirdiğim kavimlerin bile adını birbirine karıştırıp, insanların renkleri, dilleri ve insanların cinsiyetleri ile şu haliniz ile de alay edebildiniz. Ve hala büyük bir tartışma içine girdiğiniz insanı yüceltecekken yerin dibine sokup, insanım diye gezindiğiniz ama hala sizi ayakta tutan Yüce Allah’ın adı ile…

Bakıp ta göremediğiniz, sizden olmayanı sizden saymadığınız, ama günün yakın olduğunu bilip te ölüm zamanı af dilediğiniz, inancınızın kelimelere dökülüp “affet bizi Allah’ım” diye bildiğiniz Allah’ın Adı ile…

Ve insan aklının size verdiği gücü sadece ve sadece iyiliğe kullanacağınıza, hala kurnazlık içinde olup dünyayı yok etme derdine düşüp, insanlığın sonunu getirme derdiniz ile Allah’ın Adı ile...

Ve bir gün gelecek hayvanların insana dönüşünü ve onların ruhlarındaki sevgiyi neredeyse konuşur vaziyete gelmesini göremeden gideceğiniz üzere Allah’ın adı ile…

Var oluşu bir felsefe olmaktan dışarı çıkarıp, felsefe bile olsa tartışmayı tartışma dışına çıkaran ve felsefeyi bile anlamayıp, insanı cezalandırıp öldürdüğünüz ama sizi hala ayakta tutan güç Allah’ın adı ile…

Nuh’un dünyayı kurtarma sebebini bile yanlış anlayıp, hayatın devamı olan canlı diğer ağzı var dili yok hayvanları gemisine alıp, büyük tufanı yine yanlış yapan insanların inanıp inanmadığı ama yüceliği asil ve onurlu şerefli insanların ruhlarına serpiştirilmiş saf aşkın gücü Allah’ın adı ile…

Ve bakıp da göremediğiniz tüm değerlerin gözünüzün önünde yok oluşuna izin verip ama yine sizi ayakta tutan varlığın; Yüce Allah’ın adı ile…

Seslenişin insanın ruhuma ve evrenin tüm verilmiş algılarına hitap kılsın diye benim bu sözlerimin sadece hatırlatıcı olup, anlaması sizin için ya var ya da yoktur sözünün anlamını içinde hissettiğim Allah’ın adı ile...

Bir kul ve içimde taşıdığım “Baba” diye saydığım ve her şekilde sevip ölümden korkmadan onun cennetine gideceğim ve gün gelip de sizin de onun yanına gideceğiniz Yüce Allah’ın bana verdiği kudret ile yazdığım su sözlerin tüm saflığı ile; şükürler olsun Allah’a, Şükürler olsun Allah’a, Şükürler olsun Allah’a.

Sevgim, bilmiyorum ne zaman ama günün birinde bu ışığın söneceği yıldız gezegenin tüm gerçek hayata var oluşu ile daima üzerinizde olsun.

Sevgim, Kutsallığım, Saygım Yolunuzu daima aydınlık tutsun. Benim gideceğim yolunda yolunu bana daima aydınlık kılsın, Amin.

Kaynak: Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı