Yazı Detayı
07 Kasım 2020 - Cumartesi 11:04
 
EŞEK ÖLÜR KALIR SEMERİ İNSAN ÖLÜR KALIR ESERİ
Celalettin KURT
celelettinkurt@medyavatan.com
 
 

Hayata güzel bakan gözler hep güzel görürler; güzel düşünen akıllar dünyaya güzellikler serdederler. İnsanlarımız hayata güzel bakmayı mı unuttular; güzellikler içre melekelerini mi kaybettiler ki, hayatımızın her kesiti hep âh-u feryatlarla geçip gidiyor.

 

Dünyada kana, kîne ve bizzat insanların düşüncelerinden doğan vahşetlere bakıldığında, insanların çektikleri âh-u feryatlar için, belki de geçerli bir sebep bulunabilir. İnsanlar; dünya çehresine bakıp, gördükleri insanlık dışı manzaralardan yani; kıtallerden, katliamlardan, soykırımlardan ürkerek âh-u feryatlara bürünebilirler; bu konuda haklı da olabilirler. Ama hayatın yaratılış gerçeği; kesinlikle ezaya, cefâya, sıkıntıya katlanmak değildir. Hayat bir mücadeledir; hayat, dünya olumsuzluklarına ve çirkinliklerine karşı büyük bir başkaldırı ister. Korkaklık, pısırıklık, teslimiyet; hayatın kesinlikle gerçeği değildir.

 

Ömrü âh-u feryatlar içinde geçirmemek için, insanlık âlemine kalıcı eserler bırakmak gerekir. Dünyaya bırakılacak en kalıcı eser de, yaratılmışların en mükemmeli olan insanoğludur. İnsanoğlu, mükemmel özelliklerle donatıldığında, işte gerçek kalıcılık o zaman başlar. İnsanlık âlemi erdem, ahlâk, fazilet gibi değerlerle bezendiğinde, dünyamız o zaman güzele gidiyor demektir.

 

Ataların; “Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri” dediği üzre, mârifet; dünyaya çeşitli sahalarda müspet eserler bırakmaktır. Müspet mânâda üretilen eserler çoğaldığında, dünyanın seyri, zaten kendiliğinden değişecektir. Savaşlar, vahşetler, katliamlar ortadan kalkacak, bunların yerini gül kokulu bir dünya alacaktır. Gül kokulu bir dünya çehresini bulmak içinse, insanoğlunun bizzat kendisi gerçek mânâda kalıcılık arz etmelidir. Dünya hiçbir canlıya kalıcı değildir, ama insanların yürek ve iman dairesinde yaptıkları hizmetleri, ruhanî bir hizmet olarak daimî olarak kalıcı olacaktır.

 

Dünyada hiçbir canlının kalıcı olmadığı, ölüm gerçeği de çok iyi bilindiğine göre; hırsın, telaşın, hasedin, dünyevî zevklere bu kadar dalmanın mantığı da nedir ki! Gerçek hayat barış, sevgi, kardeşlik duygularıyla boyutlanması; kandan, kinden, kötüden ayıklanması gerekirken, dünyanın düştüğü bu acziyeti anlamak mümkün müdür?

 

Böyle bir karamsar dünya tablosuna rağmen, âh-u feryatlardan kurtulmanın yolu; yine insanoğlunun elindedir. İnsanların eğitimli olmaları, yüreklerindeki değer yargılarının içlerini doldurmaları, manevî ilimlerin yanında, pozitif ilimleri de beyinlerine sarmaları, bütün bunları sevgiyle süslemeleri; dünya nizâmını iyiye, güzele, doğruya götürecektir. İşte bunun için de, insan yaşadığı dönemin deminde kalmamalı, yarınlara eserler bırakmalıdır. Yarınlarda iyi ve güzel anılmak, sadece bırakılacak eserlerle sağlanacaktır.

 

Ediplerin ortaya koyduğu kitaplar, pozitif ilim sahiplerin bulduğu buluşlar, hayır, hasenat sahiplerinin yaptığı yardımlar hep kalıcı eserler dairesindedir. Dünya literatüründe varolan edebî, mimarî, ilmî ve hayır perspektifinde ortaya konulan eserler her zaman kalıcı olmuştur. Bu eserlerin izleri de asırlar boyu süregelmiştir. Bugünün hedefi de, yozlaşmadan, değer kayıplarının azalmasından yadsınmak yerine yarınlara kalıcı eserler bırakmak olmalıdır. Eğer, bir milletin sanatı, edebiyatı, ilmî değerleri ve hayır dairesindeki eserleri azalıyorsa, o milletin idâmesi bitiyor demektir. Tarihte bu minvalde birçok devletin yıkıldığı vuku bulmuştur.

 

Öldüğümüzde iyi duygularla anılmak istiyorsak, istidatlarımızla yarınlara müspet alanlarda kalıcı olan bir şeyler bırakarak bu fani dünyadan geçip gitmeli; güzel ölümü bıraktıklarımızla seçmeliyiz... Güzel eserlerle bu dünyayı terk ettiğimizde, ahret hayatımızın çok zengin olacağını unutmamalıyız... Kutsî lafızda; “İnsanların en hayırlısı insanlığa hizmet edendir” buyruğunda, bu ilâhî hükmün dairesinde hareket etmeliyiz...

 

Bilinmelidir ki; “Yaşamak hizmet etmek ve af dilemek için bir mühlettir.” Hizmet ruhuyla yaşayıp, hatalarından dolayı af dilemeyi bilenlere ne mutlu...

 
Etiketler: EŞEK, ÖLÜR, KALIR, SEMERİ, İNSAN, ÖLÜR, KALIR, ESERİ,
Yorumlar
Haber Yazılımı