Yazı Detayı
17 Aralık 2020 - Perşembe 11:55
 
HİBELER VE BAŞKAN MAAŞLARI
Ferhat COŞTUR
ferhatcostur@medyavatan.com
 
 

Lokantacı Esnafının “Anayasal Yetki ve Sorumluluk Sahibi Tek Kuruluşu  olan Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu’nun Genel Başkanı Sayın Etem  Aykut Yenice Buyurdu (") Geçtiğimiz günlerde Bloomberg TV’de bir röportaj veren Yenice- Lokantacı esnafının dertlerine tercüman olsun diye muhatap alınıp- ekranlara çıkarıldı.

 

Malumun ilanıyla başlayan Yenice- esnafın yaşadığı sıkıntıları anlattı. Yenice- hükümetin yaptığı kira yardımına atıfla- “Büyükşehirlerde 750- diğer şehirlerimizde de 500 lira olarak belirlenen kira yardımları- bizim yaralarımızı sarmaya derman olmayacak bir destektir- beklentilerimiz maalesef suya düştü.

 

Gider kalemlerimiz yürümeye devam ederken- kepenk indirmemize ramak kalmış durumumuzda- gelir kalemlerimiz yerinde sayıyor. Paket servisine müsait olmayan sektörümüze dayatılan ve işletmelerimizin personel primlerini dahi karşılamayan bu uygulama- Amerikanvari işletmeler için uygundur.  Sulu yemek sektöründe paket servisi işi yürümez.” dedi.

 

 Daha sonra kendi işletmesinden örnekle yirmi altı bin lira kirası- on beş personeline yatırdığı dokuz bin lira primi anlatan Yenice- işi kişisel hesabından bahsederek- biraz da reel örneklendirmeyle dile getirmiş oldu. Esnaf dostu tavırları ve hükümete serzenişleriyle ekrana çıkan Yenice- en önemli Esnaf Yarımlaşması diyebileceğimiz- Esnaf Ahilik Sandığı’ndan nedense hiç bahsetmedi.

 

Haberi olmaması mümkün değildir ki- kendi federasyonunu tanımlarken her zaman dilinde olan; “Lokantacı Esnafının Anayasal Yetki ve Sorumluluk Sahibi Tek Kuruluşu” nun başkanıdır. Dolayısıyla- esnafın anayasasına hakim olmaması veya bu kanundan haberdar olmaması mümkün değildir. Nedir bu Esnaf Ahilik Sandığı? 3.02.2017 tarihli ve 6824 sayılı Kanunun 9’uncu maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na- “Ek Madde 6” olarak eklenen madde ile esnaf ve sanatkâr için İşsizlik Fonu işlevini görecek olan “Esnaf Ahilik Sandığı” oluşturulmuştur.

 

 Sandığın- ahilik anlayışının bir sonucu olan yardımlaşma ve dayanışma kültürüne gönderme yapması dışında özünde- hizmet akdi ile çalışanlar için oluşturulan İşsizlik Fonu’ndan farkı bulunmamaktadır. Söz konusu sandığın gelirleri- prime esas günlük kazancın 2 oranında esnafın yapacağı ödeme ve 1 oranında devletin katkısından oluşması öngörülmüştür. Ancak esnaf ve sanatkarların- kendilerinden kesilecek ve devletin katkısı olacak primlerin eşit olarak 1.5 olması yönünde bir talebi ve beklentisi bulunmaktadır.

 

 Esasen bu tartışmadan da kaynaklı olarak 2018 yılında başlaması öngörülen Ahilik Sandığı uygulaması- yapılan değişiklikle 2020 yılına ertelenmiş ancak bu da yeterli olmayıp 25.03.2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanun’un 17’nci maddesi ile Esnaf Ahilik Sandığı’na ilişkin hükümlerin 01.01.2021 tarihine kadar uygulanmayacağı düzenlenmiş- diğer bir ifade ile 2021 yılı başına ertelenmiştir. (KAYNAK: https://www.dunya.com/kose!yazisi/esnaf!ahilik!sandigi!kepenk!indiren!esnafa!niye!care!olamadi/486551) Eğer bu kanun denildiği gibi- 2021 Ocak ayında başlayacak ve esnaftan bu kesinti yapılmaya başlanacaksa- Yenice’nin bu tuzağa düşmemesi- temsilcisi olduğu federasyon üyelerince alaya alınmaması adına dikkat etmesi gereken önemli bir noktadır. Gelelim asıl konuya; TESK- Federasyon- Birlik- Esnaf Odası Başkanları ve bunların Yönetim ve Denetim Kurulları ile kendi içlerinde sonradan yetki ve selahiyet verdikleri o masası başkanı- şu masası başkanı- bu masası başkanı ve benzerleri masaların başkanlarının aldıkları maaşların kaynağı nedir? Ne olacaktı? Esnafın verdiği aidatlar.

 

 Tüm saydığımız bu başkanların maaşlarına gelince: Aylık ücretler ve huzur hakları Madde 56! Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yönetim kurulu üyelerinin huzur hakları- yönetim kurulu başkanı ve başkan vekilleri ile denetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerine verilecek aylık ücretler ile merkez dışından genel kurul- başkanlar kurulu- yönetim kurulu- denetim kurulu ve disiplin kurulu toplantılarına katılacak üyelere ve bunların görevlendirilmelerinde ödenecek yolluk ve konaklama ücretleri- aşağıda belirtilen hadleri aşmamak kaydıyla ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel kurullarınca belirlenir.

 

 Yönetim kurulu başkanlarına; (BRÜT ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN) Esnaf Odaları Başkanlarında üye sayısı 100!500 olan odalarda asgari ücret 2.943TL 501!1500 olan odalarda asgari ücretin iki katı 5.886TL 1501!3000 olan odalarda asgari ücretin üç katı 8.829TL 3001!10000 olan odalarda asgari ücretin dört katı 11.772TL 10001 ve daha fazla üyesi olan odalarda asgari ücretin beş katı 14.175TL   Birliklerde üye oda sayısı; 25'e kadar olanlarda asgari ücretin üç katı 8.829TL 26!50 olanlarda asgari ücretin dört katı 11.772TL 51!100 olanlarda asgari ücretin beş katı 14.175TL 101!150 olanlarda asgari ücretin altı katı 17.658TL 151 ve daha fazla olanlarda asgari ücretin yedi katı 20.601TL   Federasyonlarda üye oda sayısı; 50'ye kadar olanlarda asgari ücretin beş katı 14.175TL 51!100 olanlarda asgari ücretin altı katı 17.658TL 101 ve daha fazla olanlarda asgari ücretin yedi katı 20.601TL.   (1) Söz konusu İptal Kararı 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. 9432 – Konfederasyonda; a) Genel başkana asgari ücretin on katı 29.430TL b) Yönetim kurulu başkan vekillerine; (a) bendinde belirtilen miktarların 2/4'ü 14.715TL c)Denetim kurulu üyelerine; (a) bendinde belirtilen ücretlerin 1/4'ü 7.357TL   d) Disiplin kurulu üyelerine; (a) bendinde belirtilen ücretlerin 1/4'ü 7.357TL Aylık ücret; e) Aylık ücret almayan yönetim kurulu üyelerine katıldıkları toplantı başına; (a) bendinde belirtilen ücretlerin 1/5'i huzur hakkı 5.886TL…. alırlar. Bu ücretler brüt asgari ücret üzerinden net olarak ödenir. 

 

 

 Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yetkili organ üyelerinin yurt içi harcırahları- asgari ücretin 1/5'inden 5.886TL- yurt dışı harcırahları ise en yüksek Devlet memuruna ödenen günlük harcırahtan fazla olamaz. Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarında birden fazla organda görevli olanlar- bu görevlerine ait ücretlerden yüksek olanı alırlar. Organ üyeleri- meslek kuruluşları iştiraklerinden en fazla birinden ücret alabilirler. Aylık ücret alanlara huzur hakkı ödenmez.   Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu olarak- TESK web sitesinde yazılı olan ve umumi bilgi edinmeye açık olan bu kaynağa göre; şimdi soruyorum Sayın Yenice’ye: 20.601TL Genel Başkanlık maaşı artı 750TL de devlet desteği alan biri olarak- açığın olan 4.649TL’yi ödeyemediğin için mi isyanın- a mübarek? Temsilcisi olduğun yaklaşık 124.000 esnaf ne yapsın?   Şimdi sözüm esnaf kardeşlerime: Türkiye’de 2 milyona yakın bir teşkilatın mensuplarısınız. TESK teşkilatı çatısı altında alın terinizin karşılığını alabiliyor musunuz?

 

 
Etiketler: HİBELER, VE, BAŞKAN, MAAŞLARI,
Yorumlar
Haber Yazılımı