Yazı Detayı
09 Eylül 2020 - Çarşamba 19:26
 
UZMANLAR DERNEĞİ (UZDER)
Yakup TOPRAK
ytoprak@medyavatan.com
 
 

UZMANLAR DERNEĞİ (UZDER) olarak Uzman erbaşlar ve uzman jandarmaların önem sırasına göre sorunlarını bir kez daha Medya Vatan aracılığı ile bu köşeden yazmak istiyorum; Uzman jandarma Kanunu’nun 21’inci Uzman Erbaş kanunun ise 16’ncı maddesindeki; “Ayrıca, Uzman Jandarmalara ve Uzman Erbaşlara dereceleri itibariyle Astsubaylar için belirlenmiş olan ek göstergelerin 2/3’ü uygulanır” ifadesi, 5/6 ‘sı uygulanır şeklinde 6663 sayılı kanunla yeni düzenleme yapılarak kanunlaştırılmıştır, Ancak bizler ne olursa olsun gerektiğinde ülkesi için seve seve can verebiliyor iken Astsubaylar için belirlenmiş olan ek göstergenin “aynısı uygulanır” ifadesinin kabul edilmesini yani Emeklilik katsayısının 3600 olmasını istiyoruz.

 

Hali hazırda, 3269 sayılı yasaya tabi olarak Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığımız bünyesinde sözleşmeli olarak görev yapan yaklaşık 150 bin uzman erbaş için yeni KADRO tahsisi yapılmalı ve onları sözleşmeli durumundan çıkartılarak bu sorun çözülmelidir.

 

676 Sayılı KHK’nın 64’ üncü maddesi ile “3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunun 5’ inci maddesi birinci maddesinde yer alan “Kırkbeş” ibaresi “ elliiki “ şeklinde değiştirilmiştir. Ancak 52 yaşına kadar Türk silahlı Kuvvetleri bünyesinde kalacak olan uzman erbaşların 45 yaşında fiziki yeterlilikleri kısıtlanacağından 52 yaşına kadar hangi görevlerde istihdam edilecekleri ile ilgili endişelerimizi de dile getirmek isteriz. Tabiatıyla 45 yaşından sonra görev yapacak personelin Karargâh ve kurumlarda görev yapabilmeleri veya Astsubay yardımcılığı vb. görevlerde istihdam edilmeleri yerinde olacağını değerlendirmekteyiz.

 

Yaş sınırlaması; 52 olmadan önce uzman erbaşlıktan dikey geçişle sivil memurluğa intikal ettirilen uzman erbaşların durumunun netleşmemesi bahse konu arkadaşlarımızı endişeli bir bekleyiş içerisine sokmuştur. Hali hazırda Sivil memur olarak çalışan uzman erbaşların da 52 yaş sınırından yararlandırılıp yararlandırılmayacakları hakkında bir belirsizlik vardır bu durumun çözümü maksadıyla Sayın Milli Savunma Bakanı Hulusi AKAR'ın 2019 yılı Mayıs ayı içerisinde uzman çavuş dernekleri toplantısında çözüme yönelik vermiş  olduğu sözün  bir an evvel realize olmasını diliyoruz.

 

Uzman Erbaşların atama ve yer değiştirmeleri Subay Astsubay ve Uzman Jandarmaların atama ve sicil yönetmeliği esaslarına göre düzenlenmesi aile bütünlüğüne gösterilen saygının gereğidir. Doğu illerinde geçen sürelerin makul sürelere çekilmesi elzemdir. 

 

Uzman Erbaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan personel içerisinde  yaka işareti takmayan tek personeldir.

 

Eğitim kıyafetinde tüm personelin rütbe renkleri siyah olmakla birlikte, harici elbiselerde rütbeler subay, astsubayda sarı renk iken uzman erbaşlarda kırmızıdır. Bu durumun düzeltilmesini uzman çavuş camiasının arzusudur. 

 

 

Uzman Erbaşların rütbelerinde düzenlemeye gidilmeli Üç yılda bir olmak üzere rütbe ilerlemesi yapmaları ve kendi aralarında hiyerarşinin tesis edilmesi sağlanmalıdır. 

 

Ayrıca sınıf okullarına alınan uzman erbaşların uzman onbaşı rütbesi ile kursa başlatılması ve kurs bitimini müteakip personelin uzman çavuş rütbesi ile mezun edilerek mesleğe duhül ettirilmeleri  gerekir.

 

Ordumuzun profesyonelleşme çalışmaları içerisinde 3 aylık eğitim ile bu personelden yeterince verim alınabilmesi mümkün değildir.

 

Uzman Erbaşlara, 1 yıllık sınıf okulu açılması, birlik ihtiyaçlarına göre de her yıl düzenli personel alımıyla profesyonelleşmenin sağlam temellere oturtulması sağlanmalıdır.

 

Uzman Jandarmaların okulda geçen süreleri hizmetten sayılmazken diğer askeri personelin geçirdiği bu süreler hizmetten sayılmaktadır. Uzman jandarmaların okulda geçen sürelerinin hizmetten sayılmama haksızlığının biran evvel giderilmesi ve çözülmesi vicdani bir sorumluluk olup çözümlenmesinin gerektiğini söylemek isterim. .     

 

Yakup TOPRAK  

UZDER Genel Başkanı

 
Etiketler: UZMANLAR, DERNEĞİ, (UZDER),
Yorumlar
Haber Yazılımı